รับแปลภาษา รับแปลภาษาด่วน บริษัทแปลภาษา ศูนย์แปลภาษานานาชาติ 087-589-9931 หรือ 087-318-7880 brtranslate@gmail.com

รับแปลภาษา บริการแปลภาษา

บริษัทแปลภาษา BR TRANSLATE ให้บริการแปลภาษาที่ครอบคลุมภาษาหลัก ที่มักใช้ในวงการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย ภาษาโซนยุโรป ภาษาโซนเอเชีย รวมถึงภาษาในเขตภูมิภาคอาเซี่ยน ที่กำลังจะรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มธุรกิจอาเซี่ยน AEC บริการแปลภาษาของเรา แปลโดยผู้มีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างมาก ในด้านการแปลภาษา เนื่องจากทีมแปลของเรามีประสบการณ์ในการแปลภาษาเป็นอย่างสูง ดังนั้นจึงสามารถให้บริการแปลภาษา รับแปลภาษาแก่องค์กรเล็ก ใหญ่ รวมทั้งองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน นอกจากนี้สถาบันการเงินชั้นนำ และบริษัทมหาชนหลายแห่ง ให้ความไว้วางใจในบริการแปลภาษาของเรา ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า เราสามารถส่งมอบงานคุณภาพให้ท่านได้แน่นอน

ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจในงานแปลที่ได้รับจาก BR TRANSLATE ได้ เนื่องจากเรามีระบบการทำงานดังต่อไปนี้:

1. ตรวจสอบความจำเพาะของเนื้อหาเอกสารรับแปลภาษาอังกฤษ
2. ผู้แปลอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนเริ่มต้นแปล
3. แปลโดยผู้แปลที่มีความรู้ความสามารถสูงตามสาขาของเอกสารต้นฉบับ
4. ทวนการแปลโดยผู้แปลภาษาอังกฤษ โดยเทียบกับเนื้อหาต้นฉบับ
5. ตรวจทานงานโดยทีมตรวจทานซ้ำอีกครั้ง เพื่อเน้นความถูกต้องสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ภาษาที่ทางเราให้บริการแปลภาษานั้นครอบคลุมดังต่อไปนี้ รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษารัสเซีย รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาพม่า รับแปลภาษาเวียดนาม รับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษาอาราบิก เป็นต้น

 

หมายเหตุ: ในกรณีงานด่วนมาก เช่นรอรับภายใน 1 ชั่วโมง การตรวจทานงานสองขั้นอาจไม่สามารถดำเนินการได้

สอบถามข้อมูลบริการรับแปลภาษาเพิ่มเติมได้ที่
Hotline: 087-589-9931 หรือ 087-318-7880
Tel: 02-004-8840
Email: brtranslate@gmail.com
466 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

คลิกที่ภาพเพื่อขยายขนาด

หาที่แปลเอกสาร


 • รับแปลภาษาอังกฤษ
  รับแปลภาษาอังกฤษ บริการแปลภาษาอังกฤษ ศูนย์แปลภาษา BR TRANSLATE ให้บริการแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่หลากหลาย เราให้บริการแปลด้วยความเป็นมืออาชีพ ทีมนักแปลของเรา เป็นท...

 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น
  รับแปลภาษาญี่ปุ่น บริการแปลภาษาญี่ปุ่น ศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่น บี อาร์ ของเราให้บริการแปลภาษาญี่ปุ่น โดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง บริษัทแปลภาษา BR TRANSLATE ให้บริการแปลภ...

 • รับแปลภาษาจีน
  รับแปลภาษาจีน บริการแปลภาษาจีนศูนย์แปลภาษาจีน บี อาร์ ของเราให้บริการแปลภาษาจีน โดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ภาษาจีนระดับสูงบริษัทแปลภาษา BR TRANSLATE ให้บริการแปลภาษาที่ครอบคลุมภาษาหลัก...

 • รับแปลภาษาเกาหลี
  รับแปลภาษาเกาหลี บริการแปลภาษาเกาหลีศูนย์แปลภาษาเกาหลี บี อาร์ ของเราให้บริการแปลภาษาเกาหลีโดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ภาษาเกาหลีระดับสูงบริษัทแปลภาษา BR TRANSLATE ให้บริการแปลภาษาที่คร...

 • รับแปลภาษาพม่า
  รับแปลภาษาพม่า บริการแปลภาษาพม่าศูนย์แปลภาษาพม่า บี อาร์ ของเราให้บริการแปลภาษาพม่าโดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ภาษาพม่าระดับสูงบริษัทแปลภาษา BR TRANSLATE ให้บริการแปลภาษาที่ครอบคลุมภาษา...

 • รับแปลภาษาเขมร
  รับแปลภาษาเขมร กัมพูชา บริการแปลภาษาเขมรศูนย์แปลภาษาเขมร บี อาร์ ของเราให้บริการแปลภาษาเขมรโดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ภาษาเขมรระดับสูงบริษัทแปลภาษา BR TRANSLATE ให้บริการแปลภาษาที่ครอบ...

 • รับแปลภาษาเวียดนาม
  รับแปลภาษาเวียดนาม บริการแปลภาษาเวียดนาม ศูนย์แปลภาษาเวียดนาม บี อาร์ ของเราให้บริการแปลภาษาเวียดนาม โดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ภาษาเวียดนามระดับสูง บริษัทแปลภาษา BR TRANSLATE ให้บริกา...

 • รับแปลภาษาลาว
  รับแปลภาษาลาว บริการแปลภาษาลาวศูนย์แปลภาษาลาว บี อาร์ ของเราให้บริการแปลภาษาลาว โดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ภาษาลาวระดับสูงบริษัทแปลภาษา BR TRANSLATE ให้บริการแปลภาษาที่ครอบคลุมภาษาหลัก...

 • รับแปลภาษาฝรั่งเศส
  รับแปลภาษาฝรั่งเศส บริการแปลภาษาฝรั่งเศส ศูนย์แปลภาษาฝรั่งเศส บี อาร์ ของเราให้บริการแปลภาษาฝรั่งเศส โดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง บริษัทแปลภาษา BR TRANSLATE ให้บริกา...

 • รับแปลภาษาเยอรมัน
  รับแปลภาษาเยอรมัน บริการแปลภาษาเยอรมัน ศูนย์แปลภาษาเยอรมัน บี อาร์ ของเราให้บริการแปลภาษาเยอรมัน โดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ภาษาเยอรมันระดับสูง บริษัทแปลภาษา BR TRANSLATE ให้บริการแปลภ...

 • eu_256.png
  รับแปลภาษายุโรป บริการแปลภาษายุโรป ศูนย์แปลภาษายุโรป บี อาร์ ของเราให้บริการแปลภาษายุโรป โดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ภาษายุโรประดับสูง บริษัทแปลภาษา BR TRANSLATE ให้บริการแปลภาษาที่ครอบ...

 • asean.png
  รับแปลภาษาอาเซียน บริการแปลภาษาอาเซียนศูนย์แปลภาษาอาเซียน บี อาร์ ของเราให้บริการแปลภาษาอาเซียน โดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ภาษาอาเซียนระดับสูงบริษัทแปลภาษา BR TRANSLATE ให้บริการแปลภาษ...

ส่งเอกสารแปลได้ทางนี้เลยค่ะ

ส่งเอกสารให้ศูนย์แปลผ่านที่แบบฟอร์มนี้ได้เลยค่ะ
Visitors: 181,675