รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ บริการแปลภาษาอังกฤษ

ศูนย์แปลภาษา BR TRANSLATE ให้บริการแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่หลากหลาย เราให้บริการแปลด้วยความเป็นมืออาชีพ ทีมนักแปลของเรา เป็นทีมนักแปลมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์แปลมาหลายปี และมีความชำนาญในการแปลสูง ดังนั้น งานแปลทุกชิ้นจึงมีคุณภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกท่านได้เป็นอย่างดี 

เนื่องจากเราเป็นทีมแปลคุณภาพสูง เราจึงได้มีโอกาสได้ให้บริการองค์กรเล็ก องค์กรรัฐวิสาหกิจ หน่วยราชการ บริษัทเอกชน บริษัทมหาชน หลายแห่งที่ใช้บริการแปลของเรา 

การรับแปลภาษาอังกฤษของเรานั้นครอบคลุมเอกสารต่อไปนี้ :

เอกสารคู่มือต่าง ๆ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น คู่มือทางการแพทย์ คู่มือการพยาบาล คู่มือเครื่องจัก
เอกสารบริษัท เช่น หนังสือรับรองบริษัท หนังสือรายงานการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน คู่มือพนักงาน สัญญาจ้างพนักงานบริษัท 
เว็บไซต์ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ร้านค้า เว็บไซต์ท่องเที่ยว เว็บไซต์บริษัท
สัญญา เอกสารกฏหมาย 
เอกสารทางการแพทย์ คู่มือการใช้งานอุปกรณ์แพทย์ อุปกรณ์แพทย์ คู่มือเครื่องจักร ใบกำกับยา MSDS 
เอกสารสิทธิบัตร จดสิทธิบัตร สิทธิบัตรด้านยา สิทธิบัตรวิศวกรรม การประดิษฐ์ต่างๆ 
 
ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจในงานแปลที่ได้รับจาก BR TRANSLATE ได้ เนื่องจากเรามีระบบการทำงานดังต่อไปนี้:
 
1. ตรวจสอบความจำเพาะของเนื้อหาเอกสารรับแปลภาษาอังกฤษ
2. ผู้แปลอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนเริ่มต้นแปล
3. แปลโดยผู้แปลที่มีความรู้ความสามารถสูงตามสาขาของเอกสารต้นฉบับ
4. ทวนการแปลโดยผู้แปลภาษาอังกฤษ โดยเทียบกับเนื้อหาต้นฉบับ
5. ตรวจทานงานโดยทีมตรวจทานซ้ำอีกครั้ง เพื่อเน้นความถูกต้องสูงสุดให้แก่ลูกค้า
 
 
 
หมายเหตุ: ในกรณีงานด่วนมาก เช่นรอรับภายใน 1 ชั่วโมง การตรวจทานงานสองขั้นอาจไม่สามารถดำเนินการได้ 
Visitors: 181,675