รับแปลบทคัดย่อ แปลบทนำงานวิจัย แปลabstract แปลบทคัดย่อนักศึกษา แปลบทคัดย่อด่วน แปลบทคัดย่อถูก 087-589-9931 หรือ brtranslate@gmail.com

บริการรับแปลบทคัดย่อ รับแปลabstract รับแปลบทนำงานวิจัย 087-589-9931

 

บทคัดย่อนั้นเป็นส่วนประกอบของงานวิจัย ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากบทคัดย่อนั้นเป็นส่วนที่สรุปงานวิจัยทั้งหมดที่ได้ทำมา ดังนั้นการแปลบทคัดย่อจึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างมากที่จะทำการแปล ทาง ศูนย์แปล BR Translate จึงมีบริการรับแปลบทคัดย่อ เพื่อตอบสนองในจุดนี้ การแปลบทคัดย่อ นั้นจะใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาทำการแปล เพื่อให้ได้บทคัดย่อที่มีคุณภาพและมีความถูกต้องตรงตามเนื้อหาของต้นฉบับมากที่สุด ทั้งนี้การรับแปลบทคัดย่อนั้นครอบคลุมหลายสาขาวิชา อาทิเช่น การแปลบทคัดย่องานวิจัย วิทยาศาสตร์ทุกสาขา แพทย์ศาสตร์ สาธารณสุข  ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรมทุกสาขา ธุรกิจ บริหาร บัญชี กฏหมาย รัฐศาสตร์ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ

 

สาขาวิทชาที่ครอบคลุม

  • วิทยาศาสตร์ทุกสาขา
  • การแพทย์ทุกสาขา
  • กฏหมายทุกสาขา
  • ธุรกิจทุกสาขา (บัญชี บริหาร การเงิน ฯลฯ)
  • วิศวกรรมทุกสาขา
  • อื่นๆ สามารถสอบถามได้ค่ะสอบถามข้อมูลบริการรับแปลเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
Hotline: 087-589-9931
Email: brtranslate@gmail.com

Visitors: 181,675