รับแปลบทความ รับแปลเปเปอร์ รับแปลงานวิจัย รับแปลบทความภาษาอังกฤษ รับแปลบทความต่างประเทศ แปลงานวิจัย แปลjournal รับแปลjournal 087-589-9931

รับแปลงานวิจัย รับแปลงานนักศึกษา รับแปลบทความภาษาอังกฤษ

รับแปล JOURNAL รับแปลบทความ รับแปลงานวิจัยต่างประเทศ รับแปลงานวิจัย ด้านต่างๆ ให้แก่น้องๆนักศึษาในราคาย่อมเยาว์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จากอังกฤษเป็นไทย ในราคาเริ่มต้นเพียง หน้าละ 180-200** บาทเท่านั้น !!!

 

การอ่านแปลบทความภาษาอังกฤษนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัยในระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งประโยชน์ของการอ่านบทความคือ การทำให้ผู้วิจัยสามารถรับรู้ถึงความก้าวหน้าของงานวิจัยในต่างประเทศ และนำมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของตัวนักศึกษาเอง นอกจากนี้ การอ่านบทความยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ หรือดุษฏีนิพนธ์อีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ต้องมีความยาวค่อนข้างพอสมควร เนื่องจากจะเป็นตัวยืนยันว่าได้ทำการศึกษาวิธีการต่างๆมาเป็นอย่างดีและถี่ถ้วนแล้ว การอ่านบทความที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศเพื่อสรุปเนื้อหาไปนำเสนอหรือไปเขียนรายงาน เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้ผู้ศึกษาได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาต่อยอดความคิด ดังนั้น ทาง BR Translate จึงได้มีนักแปลที่ความรู้เฉพาะสาขาที่รับแปลบทความ เช่น ด้านชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี วิศวกรรม ฯลฯ ที่สามารถให้บริการแปลบทความภาษาอังกฤษ บทความงานวิจัย แปลงานนักศึกษา แปลบทความภาษาอังกฤษ ได้อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสำหรับน้องๆที่ต้องการต่อยอดความคิดให้มากขึ้นค่ะ

 

สาขาวิชาที่ครอบคลุม

  • วิทยาศาสตร์ทุกสาขา
  • การแพทย์ทุกสาขา
  • กฏหมายทุกสาขา
  • ธุรกิจทุกสาขา (บัญชี บริหาร การเงิน ฯลฯ)
  • วิศวกรรมทุกสาขา
  • อื่นๆ สามารถสอบถามได้ค่ะ

 

หากต้องการแปลบทความภาษาอังกฤษ แปลบทความงานวิจัย แปลบทความ ที่มีคุณภาพพร้อมแปลรูปและตาราง พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วน สามารถติดต่อได้ที่ brtranslate@gmail.com หรือ โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 087-589-9931

 

ทางเราเปิดช่องทางการติดต่อใหม่ โดยสามารถติดต่อผ่านทาง Application อย่างเช่น Line: PCGRAND

 

สอบถามข้อมูลบริการรับแปลบทความเพิ่มเติมได้ที่
Hotline: 087-589-9931 (24 ชั่วโมง)
Email: brtranslate@gmail.com

 

Visitors: 181,675